Tarieven en vergoedingen

Ook in 2024 kan fysiotherapie net als in voorgaande jaren vergoed worden vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering. 

Voor volwassenen ( vanaf 18 jaar) is de vergoeding vanuit de basisverzekering echter beperkt. Alleen de behandelingen die nodig zijn na bijvoorbeeld een operatie of bij bepaalde chronische aandoeningen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. De aandoening moet dan wel voorkomen op de “ chronische lijst”. Vergoeding uit de basisverzekering is pas mogelijk vanaf de 21ste behandeling. Voor de eerste 20 behandelingen kan je je aanvullend laten verzekeren of je kan het zelf betalen. Onze tarieven vindt je onderaan deze pagina. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een eigen risico per jaar. Als je in het lopende kalenderjaar nog geen medische kosten heeft gehad zou het kunnen dat de fysiotherapeutische behandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering eerst ten laste gaan van je eigen risico. In 2024 varieert dit eigen risico van €385 tot €885, dit is afhankelijk van welke basisverzekering je hebt afgesloten.

Een goede aanvullende verzekering -waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen- kan dus een aanrader zijn als je verwacht regelmatig fysiotherapie nodig te hebben. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandelingen zelf te betalen. Als de behandelingen bekostigd worden door uzelf of vanuit de aanvullende verzekering geldt het eigen risico niet! 

Fysiotherapie / oefentherapie bij artrose aan heup of knie wordt vanaf 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat hier om 12 behandelingen voor een periode van 12 maanden ongeacht het aangedane gewricht (heup /knie) en ongeacht de aangedane zijde (links/rechts). Omdat de 12 behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed, vallen ze daarmee ook onder het eigen risico van de verzekerde. Mochten 12 behandelingen niet toereikend zijn dan mag er worden doorbehandeld op je aanvullende verzekering.  Behandelingen dienen altijd in eerste instantie uit de basisverzekering gedeclareerd te worden.  Bij deze indicatie vragen wij je om een verwijsbrief van de arts. Voor kinderen (tot 18 jaar) worden de eerste 18 behandelingen per aandoening vergoed uit de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn kunnen deze vergoed worden uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits deze is afgesloten. Is er bij kinderen sprake van een aandoening die voorkomt op de chronische lijst dan worden alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben geen  eigen risico bij gebruik van de basisverzekering.

Voor manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie gelden andere tarieven. Deze worden ook (soms gelimiteerd of alleen na verwijzing) vergoed door de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Hierbij gelden verder dezelfde regels en voorwaarden als bij algemene fysiotherapie.

Meer informatie over wanneer fysiotherapie onder de basisverzekering of onder je aanvullende verzekering valt kun je lezen op www.defysiotherapeut.com of www.zorgvergoeding.com of opvragen bij je eigen zorgverzekering.

Optima Vita heeft met alle belangrijke zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, waardoor wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars onze verrichtingen kunnen declareren waar je voor verzekerd bent. De tarieven die dan worden gehanteerd zijn overeengekomen met de betreffende zorgverzekeraars. Desgewenst kunt je bij de zorgverzekeraar of bij ons de gehanteerde tarieven opvragen. Als je niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie of oedeemfysiotherapie, dan krijgt je van ons de factuur en dan gelden de onderstaande praktijktarieven.

Tarieven
Reguliere zitting fysiotherapie€42,00
Zitting manuele therapie€53,50
Zitting oedeemtherapie€53,50
Toeslag behandeling aan huis€16,50
Toeslag behandeling in inrichting€11,00
Screening bij “Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)”€18,50
Intake / onderzoek na screening€42,00
Intake / onderzoek na verwijzing€60,50
Eenmalig consult aangevraagd door de arts€68,50
Lange zitting bij complexe problematiek€53,50
Niet nagekomen afspraak (afgezegd binnen 24 uur voor aanvang afspraak)€30,00
Telefonisch consult als onderdeel van de behandelserie€42,00
Videoconsult als onderdeel van een behandelserie€42,00
Eenvoudige korte rapporten€42,00
Gecompliceerde langere rapporten€84,50
Uurtarief voor kennisoverdracht (het geven van een presentatie, cursus of workshop)€92,50